Povolení návštěv

Vážení návštěvníci našeho Domova,

- na základě Doporučeného postupu č. 17 Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 2.12.2020, jímž je doporučena aplikace usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30.11.2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 vám sdělujeme, jakým způsobem budou organizovány návštěvy v našem Domově.

 • Areál Domova bude nadále uzavřený a návštěvy budou moci probíhat pouze v čase od 14 do 16,30hodin.
 • Návštěva se bude konat v prostoru jídelny, kde jsme schopni zajistit dostatečný odstup osob. Každého klienta může v jeden okamžik navštívit pouze jedna osoba.
 • Délka návštěvy je omezena na ½ hodiny.
 • V jeden okamžik může být v Domově maximálně 8 návštěv.
 • Žádáme všechny, kteří plánují své příbuzné u nás navštívit, aby si zarezervovali svou dobu návštěvy na telefonu 725 706 498.
 • Návštěvu mohou vykonat:
  • osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem,
  • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad. Potvrzení o provedeném testu či prodělaném onemocnění pracovníci domova zadokumentují (ofotí).

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEMŮŽOU NÁVŠTĚVNÍKŮM PROVÉST POC TESTY ZDRAVOTNÍ PRACOVNÍCI DOMOVA.

Máme však informaci, že za cenu 350 Kč, provede tyto testy v odpoledních hodinách pracovního dne ordinace MUDr. Prejzka ve Šluknově. Aktuální informace bude lékař sdělovat na svém facebookovém profilu: MUDr. Vratislav Prejzek.

Testování není potřeba, pokud návštěva je realizována na základě dalších výjimek, a to u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Návštěva nemůže být realizována u klientů pozitivních na COVID-19, kteří jsou aktuálně v karanténě.

Ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 při umožnění návštěv je nutné dodržovat doporučená režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
Pokud návštěvník nebude mít vlastní nepoužitý respirátor, může si jej zakoupit za cenu 25 ,- Kč v Domově ještě před započetím návštěvy.

Rovněž upozorňujeme, že máte možnost kontaktovat své blízké pomocí mobilní aplikace WhatsApp na číslech 775 869 360 a 775 887 319, případně můžete svým příbuzným zavolat na telefon 728 494 501. Vždy je třeba domluvit si hovor i videohovor předem na tel. č. 725 706 498 (služební telefon sesterna).

TOTO NAŘÍZENÍ NABÝVÁ PLATNOST OD SOBOTY 5.12.2020.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

Ing. Šárka Kopáčková, ředitelka


Vytisknout  

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.