Domácí řád

Zde si můžete prohlédnout úplné znění "Domácího řádu Domova pro seniory a pečovatelské služby Česká Kamenice". Domácí řád je závazný jak pro uživatele a poskytovatele služby, tak i pro ostatní osoby, které se jakýmkoliv způsobem na službě podílejí.

Domácí řád definuje vnitřní pravidla, práva a povinnosti zainteresovaných osob k zajištění podmínek pro řádný a kvalitní výkon sociální služby.

Domácí řád ke stažení ZDE.

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.