Senior taxi

Pravidla pro provozování služby SENIOR TAXI v České Kamenici

Vymezení území

  1. území města Česká Kamenice včetně místních částí
  2. Děčín, Česká Lípa, Nový Bor, Krásná Lípa, Benešov nad Ploučnicí, Ústí nad Labem, Rumburk, Varnsdorf, Liberec – k návštěvě lékaře nebo úřadu.

Cílová skupina

  • služba je určena především pro osoby seniorského věku, které jsou příjemci starobního důchodu, dále bude poskytována lidem, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého zdravotního postižení, tj. držitelům ZTP, ZTP/P, TP. U všech uživatelů služby platí podmínka trvalého pobytu v České Kamenici.

Cíl služby

  • zpřístupnit a usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů, lékáren, úřadů, obchodů, kulturních zařízení na území města a dále návštěvy zdravotnických zařízení, lékařů a úřadů i mimo území města Česká Kamenice.

Realizace služby

  • Služba bude zajišťována v rámci činnosti příspěvkové organizace města Domov pro seniory a pečovatelská služba města Česká Kamenice.
  • Osobám spadajícím do cílové skupiny vydá sociální odbor bezplatně a na počkání průkaz, který je bude opravňovat k využívání služeb Senior Taxi po dobu pěti let. Poté musí žadatel podat žádost novou.
  • K vydání průkazu musí žadatel předložit platný občanský průkaz, případně průkaz ZTP, ZTP/P, a doklad prokazující, že žadatel je příjemcem starobního důchodu. Žádost lze podat osobně na sociálním odboru MěÚ, v případě imobilních klientů mohou po dohodě sociální pracovnice vyřídit žádost přímo u klienta doma. Sociální odbor města je možné kontaktovat na tel.: 412 151 532, 412 151 530 a 412 151 537.

 

© 2021 - DeCe COMPUTERS s.r.o.